Termeni legali

Editorul acestui site web („site-ul web”) este:

SEB DEVELOPPEMENT, o societate pe acţiuni simplificate, înregistrată în temeiul legislaţiei franceze, cu un capital social de 3 000 000 EUR, cu sediul la adresa 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, înregistrată cu numărul B 016 950 842 RCS Lyon - Tel 0033 4 72 18 18 18 Fax 0033 4 72 18 16 55

Editorul şef („Directeur de publication”) al site-ului web este:

Gilles PELISSIER

Societatea care asigură găzduirea site-ului web este:

EOLAS, o societate cu răspundere limitată (Société à Responsabilité Limitée), înregistrată în temeiul legislaţiei franceze, cu un capital social de 228 988 euro, cu sediul la adresa 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, înregistrată cu numărul B 382 198 794 RCS Grenoble - Tel 004 76 44 50 50 Fax 04 76 44 00 41

Informaţii generale despre acest site web:

Acest site web este deţinut de SEB DEVELOPPEMENT, cu sediul la BP 172, 69134 Ecully Cedex, France.

SEB DEVELOPPEMENT face parte din Groupe SEB. Groupe SEB reprezintă toate companiile afiliate direct sau indirect la SEB SA, 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY - Tel. 04 72 18 18 18 , Fax 04 72 18 16 55


Condiţii de utilizare

1. Preambul

Înainte de a accesa acest site web, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Condiţii de utilizare, care descriu prevederile contractuale generale aplicabile utilizării site-ului web, care pot fi accesate la secţiunea Termeni legali.

2. Acceptarea Condiţiilor de utilizare

Accesând şi/sau utilizând acest site web, confirmaţi că acceptaţi prezentele Condiţii de utilizare şi toate clauzele conţinute sau la care se face trimitere.

Dacă nu acceptaţi o parte sau toate obligaţiile sau Condiţiile de utilizare, sau prevederile conţinute în prezentul document, vă rugăm să nu utilizaţi site-ul web.

3. Modificarea site-ului web şi a Condiţiilor de utilizare

Putem modifica în orice moment, în întregime sau parţial, site-ul web şi/sau prezentele Condiţii de utilizare. Trebuie să citiţi şi să verificaţi periodic Condiţiile de utilizare şi orice condiţii la care se face trimitere, pentru a fi informat în mod constant cu privire la condiţiile care vi se aplică.

Utilizarea site-ului web după modificarea acestor Condiţii de utilizare sau a site-ului web reprezintă acceptarea modificărilor.

4. Proprietatea intelectuală

Dumneavoastră recunoaşteţi în mod expres că deţinem proprietatea exclusivă asupra tuturor componentelor site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la text, fotografii, ilustraţii, materiale video şi audio, design, aspect, structură, concepte, mărci înregistrate, sigle, soluţii tehnice şi grafice, baze de date, software, cod sursă, disponibile pe site-ul web şi /sau care tranzitează site-ul web.

Orice reproducere, prezentare, adaptare, modificare, publicare, transmitere, alterare, încorporare într-un alt site web, utilizare în scop comercial şi/sau reutilizare totală sau parţială a site-ului web sau a oricăruia dintre elementele acestuia, prin orice mijloc, de orice natură şi pe orice suport, sunt strict interzise.
 
Orice utilizare neautorizată a site-ului web sau a conţinutului acestuia, a informaţiilor prezentate aici, atrage după sine răspunderea utilizatorului şi reprezintă o încălcare sancţionabilă în temeiul articolelor L. 335-2 din Codul francez privind proprietatea intelectuală.
 
Aceeaşi interdicţie se aplică şi pentru bazele de date, dacă există, prezente pe site-ul web, care sunt protejate de dispoziţiile articolelor L.341-1 şi următoarele, din Codul francez privind proprietatea intelectuală. Prin urmare, orice reproducere sau extragere atrage după sine răspunderea utilizatorului.
 
Acest articol nu reprezintă o restricţie pentru niciun alt temei de acţiune împotriva persoanelor responsabile de utilizarea neautorizată a site-ului web sau a conţinutului acestuia.

5. Răspundere şi acces la site-ul web

Toate datele, informaţiile şi publicaţiile accesibile sau descărcate de pe site-ul web sunt furnizate cu scop informativ şi nu sunt sub nicio formă exhaustive. Nu garantăm acurateţea, exhaustivitatea sau actualitatea informaţiilor disponibile pe site-ul web. Informaţiile de pe acest site web pot conţine incorectitudini tehnice şi/sau erori de publicare. Acest informaţii pot fi modificate periodic, iar modificările vor fi integrate în noi versiuni.

Nu putem garanta că site-ul web nu conţine defecte, erori sau erori tehnice (bug-uri) sau că acestea pot fi corectate, sau că site-ul web va funcţiona fără întreruperi sau defecţiuni, sau că este compatibil cu orice tip de echipament.

Dumneavoastră recunoaşteţi că deţineţi aptitudinile, resursele şi cunoştinţele necesare pentru utilizarea site-ului web. Recunoaşteţi că purtaţi întreaga răspundere pentru păstrarea şi securitatea integrităţii datelor dumneavoastră, a hardware-ului şi software-ului dumneavoastră atunci când accesaţi site-ul web.

Noi sau oricare dintre companiile afiliate GROUPE SEB nu purtăm răspunderea pentru orice prejudicii directe sau indirecte care rezultă în urma utilizării site-ului web, a conţinutului acestuia sau a oricărui alt element prezent pe serverele de găzduire a site-ului web.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, înceta, suspenda sau opri în orice moment şi fără preaviz, din orice motiv şi exclusiv la aprecierea noastră, accesul total sau parţial la site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita la conţinut, funcţionalitate şi ore de disponibilitate. Răspunderea noastră nu poate fi angajată în niciun mod în cazul nedisponibilităţii site-ului web.

Pentru observaţii şi sugestii legate de site-ul web, contactaţi webmaster-ul.

6. Confidenţialitate

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web sunt utilizate numai în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate şi cu prezentele Condiţii de utilizare şi fac obiectul Politicii de confidenţialitate publicate pe site-ul web.

7. Link-uri către alte site-uri web

Site-ul web oferă acces către alte site-uri web prin intermediul hyperlink-urilor. Noi nu gestionăm aceste site-uri şi nu putem controla conţinutul acestora. În consecinţă, nu purtăm în niciun mod răspunderea pentru conţinutul acestor site-uri web, nici pentru colectarea sau transmiterea datelor cu caracter personal, instalarea cookie-urilor sau orice alte procese similare acestora.

8. Protecţia datelor

Informaţiile colectate pe site-ul web fac obiectul prelucrării de date de către compania SEB DEVELOPPEMENT, operatorul de date cu caracter personal. În temeiul Legii franceze privind protecţia datelor („Loi Informatique et Libertés”) nr. 78 -17 din 6 ianuarie 1978, modificată prin Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, acest site web a fost înscris la Autoritatea franceză pentru Protecţia Datelor (CNIL).

Orice persoană ale cărei date sunt colectate şi prelucrate pe un site web are drept de acces, corectare şi ştergere a oricăror date cu caracter personal asociate persoanei sale, precum şi dreptul de a emite obiecţii cu caracter legitim cu privire la prelucrarea datelor sale. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi contacta scriindu-ne la următoarea adresă:

TEFAL SERVICIUL CLIENŢI

TSA 92002
69134 Ecully Cedex
Tel. 09 74 50 47 74
Fax 04 37 59 10 20

De asemenea, puteţi contacta serviciul de relaţii cu clienţii

9. Realizare

Design-ul, crearea, coordonarea şi producerea conţinutului site-ului web: agence-evolve.com